نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات مینی والیبال مقطع ابتدایی

مسابقات مینی والیبال مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقات مینی والیبال مقطع ابتدایی ( به صورت جشنواره )با حضور شش آموزشگاه به میزبانی آموزشگاه تخصصی ورزش شهید مجید بصیری برگزار شد.

این مسابقات با قهرمانی آموزشگاه شاهد شهید حقدوست به پایان رسید.آموزشگاه سیدجمال الدین مقام دوم و آموزشگاه های ثقلین و شهید محمود مشترکا مقام سوم را بدست آوردند.

قدیریان افزود آموزشگاه شهید مجید بصیری تنها آموزشگاه تخصصی ورزش شهرستان می باشد

همچنین از این به بعد با توجه به بخشنامه های وزارتی مسابقات بین مدارس مقطع ابتدایی به میزبانی مدارسی که اعلام آمادگی نمایند (مدرسه میزبان) برگزار خواهد شد.