نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات فرهنگی – هنری دانش آموزی

مسابقات فرهنگی – هنری دانش آموزی


مسابقات فرهنگی – هنری دانش آموزی مرحله شهرستانی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقات فرهنگی – هنری دانش آموزان مقطع متوسطه مرحله شهرستانی در رشته های مختلف هنری برگزار گردید.

در همین راستا، مسابقات هنرهای تجسمی با شرکت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم در پارک بانوان و سی و پنجمین جشنواره سرود و تئاتر دانش آموزی مقطع متوسطه در سالن ارشاد برگزار گردید.