نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر

مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر


مسابقات دو و میدانی دختران در هر سه مقطع برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر هر سه مقطع تحصیلی برگزار و نفرات اول هر رشته به شرح ذیل اعلام گردید:

ریحانه فلاح زاده

شاهد شهید عبدالرحمن

ابتدایی

دو و میدانی 100 متر

 

فاطمه برزگر

شاهد شهید عبدالرحمن

ابتدایی

دو و میدانی 200 متر

 

نیلو فر رنجبر

عفت

ابتدایی

دو و میدانی 600 متر

 

ریحانه فلاح زاده

شاهد شهید عبدالرحمن

ابتدایی

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

عارفه فلاح زاده

شاهد شهید عبدالرحمن

ابتدایی

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

فاطمه برزگر

شاهد شهید عبدالرحمن

ابتدایی

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

سارا فاتحی

شاهد شهید عبدالرحمن

ابتدایی

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

زهرا خیر پور

فضیلت

متوسطه اول

دو و میدانی 100 متر

 

زهرا نصرتی

قدس

متوسطه اول

دو و میدانی 200 متر

 

فائزه زارع

فضیلت

متوسطه اول

دو و میدانی 800  متر

 

فاطمه جبرئیلی

نرجس

متوسطه اول

دو و میدانی 1500 متر

 

صدیقه عیوضی

            میر غفاری

متوسطه اول

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

اکرم دهستانی

میر غفاری

متوسطه اول

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

مریم صباغ زاده

میر غفاری

متوسطه اول

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

آتنا پورافنانی

میر غفاری

متوسطه اول

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

لیلا حسن پور

صدرا

متوسطه دوم

دو و میدانی 100 متر

 

زهرا دهقان

عصمت

متوسطه دوم

دو و میدانی 200 متر

 

نرگس ذاکری

عصمت

متوسطه دوم

دو و میدانی 800  متر

 

فاطمه کریمی

عصمت

متوسطه دوم

دو و میدانی 1500 متر

 

محدثه فلاح زاده

عصمت

متوسطه دوم

دو و میدانی 100*4 تیمی

 

زهرا دهقان

عصمت

متوسطه دوم

دو و میدانی 100*4 تیمی

نرگس ذاکری

عصمت

متوسطه دوم

دو و میدانی 100*4 تیمی

فاطمه کریمی

عصمت

متوسطه دوم

دو و میدانی 100*4 تیمی