نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دو صحرانوردی دانش آموزی شهرستان

مسابقات دو صحرانوردی دانش آموزی شهرستانبه مناسبت هفته تربیت بدنی و 13 آبان روز دانش آموز مسابقات دوی صحرانوردی دانش آموزی در سه مقطع تحصیلی با حضور 85 نفر از دانش آموزان در مسافت های 2، 3، و 5.5 کیلومتر برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.

لازم به ذکر است نفرات برتر شهرستان در مقاطع متوسطه ی اول و دوم در نیمه دوم آبان ماه به مسابقات استانی اعزام خواهند شد.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر می باشد:

مقطع ابتدایی

1. محمد طه صادق پورنیا        دبستان شهید محمدعلی فلاح زاده

2. ابوالفضل رمضانی            دبستان سلمان فارسی

3. علیرضا اکرمی                دبستان سید جمال الدین

دوی تیمی:

اول تیمی: دبستان سید جمال الدین     دوم تیمی: دبستان سلمان فارسی     سوم تیمی: دبستان شهید رجایی

مقطع متوسطه اول

1. رضا سترگ                  آموزشگاه امام خمینی

2. امیرحسین راجی            آموزشگاه شهید مقیمی

3. علیرضا فلاح زاده            آموزشگاه امیرکبیر

دوی تیمی:

اول تیمی: آموزشگاه امیرکبیر   دوم تیمی: آموزشگاه شهید مقیمی    سوم تیمی: آموزشگاه امام خمینی

مقطع متوسطه دوم:

1. علی ابراهیمی              آموزشگاه امام علی

2. محمد اکبری                آموزشگاه امیرکبیر

3. محمد کارگر بداف          آموزشگاه ابوذر

دوی تیمی:

اول تیمی: آموزشگاه امیرکبیر     دوم تیمی: آموزشگاه امام علی     سوم تیمی: آموزشگاه ابوذر