نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دوی صحرانوردی

مسابقات دوی صحرانوردی


مسابقات دوی صحرانوردی ویژه هر سه مقطع برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به نقل از کارشناس تربیت بدنی و سلامت، یک دوره مسابقه دوی صحرانوردی ویژه هفته تربیت بدنی و روز دانش آموز، با حضور یکصد و بیست دانش آموز پسر از هر سه مقطع تحصیلی برگزار گردید.

قدیریان کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نفرات اول تا سوم هر مقطع را به شرح ذیل اعلام نمود:

 مقطع ابتدایی: مقام اول: امیرحسین راجی از شهید چمران، مقام دوم: محمد مشتاقیان از سیدجمال الدین اسدآبادی، مقام سوم: علی اکبر صالحی از شهید رجایی

مقطع متوسطه اول: مقام اول: حسین تنهایی از شهید مطهری، مقام دوم: آرمان امینی پور از نمونه ابن سینا، مقام سوم: علی ابراهیمی از شهید مطهری

مقطع متوسطه دوم: مقام اول: محمد اکبری از امیر کبیر، مقام دوم: محمد کارگر از ابوذر، مقام سوم: محمدکاظم فلاح زاده از امیر کبیر