نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز بینایی سنجی و عینک چشم شیشه ای

مرکز بینایی سنجی و عینک چشم شیشه ای


انواع عینک طبی و آفتابی و انواع لنز

با توجه به اینکه عینک یکی از نیازهای اساسی خانواده های این عصر می باشد و یکی از هزینه های عمده خانوارهای فرهنگی را این موضوع به خودش اختصاص می دهد؛ تصمیم بر آن شد که جهت رفاه حال فرهنگیان محترم به نوعی خدمت انجام پذیرد.

عینک چشم شیشه ای با مدلهای به روز و تخفیف 15درصدی در اقساط تا 10ماه محصولات خود را به فرهنگیان محترم عرضه می دارد.