نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم نمادین مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر

مراسم نمادین مبارزه با اعتیاد و مواد مخدربه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه مراسم نمادین مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در دبیرستان غیر دولتی علم و ادب با حضور رئیس اورژانس اجتماعی ابرکوه و معاون پرورشی اداره و کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار گردید.

آقای دکتر موحدی نکاتی را جهت آشنایی دانش آموزان با اعتیاد و مواد مخدر و راههای مبارزه با آن بیان نمودند.