نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تقدیراز برگزیدگان تورنی تیم مرحله استان

مراسم تقدیراز برگزیدگان تورنی تیم مرحله استان



به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، جهت تقویت روحیه نشاط، تعاون، همکاری، تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به درس ریاضی، طی مراسمی از 18 تیم برتر استانی مسابقات تورنی تیم ریاضی  دوره ابتدایی تقدیر به عمل آمد. شایان ذکر است از 83 تیم برتر شهرستان در سه دوره تحصیلی، 25 تیم به مرحله استان راه یافتند.