نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجلس ترحیم متوفیان فرهنگی

مجلس ترحیم متوفیان فرهنگی


مجلس ترحیم سه تن از متوفیان فرهنگی سال94 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم، مجلس ترحیمی به یاد سه تن از فرهنگیان شهرستان ابرکوه که در سال94 به دیار باقی شتافتند؛ در محل امامزاده احمد(ع) برگزار گردید.