نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست آموزشگا ههای که هنوز در سامانه سناد دانش آموزان را ثبت نام نکرده اند

لیست آموزشگا ههای که هنوز در سامانه سناد دانش آموزان را ثبت نام نکرده اندگزارش  سناد آموزشگا ههای که هنوز ثبت  دانش آموزان را در سامانه سناد انجام نداده اند

96/05/03  تاریخ گزارش

 

ردیف نام آموزشگاه کد 
1 شهیدمحمدعلی فلاح زاده 78902507
2 شهیدمحمدفلاح زاده 78902602
3 شهیدنجاتی 78903308
4 سلمان فارسی 78903805
5 رودکی 78904807
6 سعدی 78904902
7 شهیدرجایی 78905005
8 شهیدآیت اله دستغیب 78905703
9 رسالت 78906504
10 شهیدمدنی 78907009
11 12فروردین 78907104
12 شهیدحسن بازاری پور 78907908
13 شهیدنجاتعلی زمانی 78908106
14 ولایت 78908508
15 هجرت 78908603
16 شهیدصیادشیرازی 78920305
17 شهیدرحیم محمدزاده 78926602
18 شهیدعلی نقی کارگر 78929100
19 پیروزی 95005392
20 حافظ 95006450
21 شهادت 95006452
22 دانش 95013145
23 دانش 95013146
24 آزاده 95052509
25 شهید عبدالرحمن آدمی 95059568
26 شهید حق دوست 95059569
27 شهیده روحی 95099466
28 ابن سینا 95099485
29 شهید مقیمی 95099504
30 شهید هاشمی نژاد 95099520
31 شهید مطهری 95099528
32 شهید بهشتی 95099531
33 شهید مرتضی فلاحزاده 95099539
34 امیرکبیر 95123958
35 ایثار 95149383
36 شهید حسن زارع 96011464
37 سید جمال الدین اسد آبادی 96011845
38 علوم و معارف اسلامی صدرا 96018258
39 شهید پورعباس 96036388
40 علوی 96036389
41 شهیدان صافی 96037623