نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست شغل محل های آزمون استخدامی سال 1400 مختص شهرستان ابرکوه

فهرست شغل محل های آزمون استخدامی سال 1400 مختص شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، فهرست شغل محل های نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال 1400 مختص آموزش و پرورش ابرکوه به شرح زیر می باشد.