نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت مجازی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

فعالیت مجازی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ابرکوه،با توجه به تعطیلی مدارس در ماههای اسفند و فروردین مجموعه همکاران در مدارس و مدیریت آموزش و پرورش فعالیتهای خودرا از قبیل تدریس مطالب آموزشی،فعالیتهای پرورشی و ویدئو کنفرانس و... را در فضای مجازی با کیفیت بسیار خوب انجام داده و باهمت خود نشان دادند که آموزش تعطیلی ندارد.

مدیریت آموزش و پرورش مراتب تقدیر خودرا از کلیه همکاران اعلام می نماید.