نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر آموزش و پرورش از محمدرضا صالحی

عیادت مدیر آموزش و پرورش از محمدرضا صالحی


عیادت مدیر آموزش و پرورش از محمدرضا صالحی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاون آموزشی و کارشناسان ارزیابی عملکرد، حراست و آموزش متوسطه از آقای محمدرضا صالحی، یکی از فرهنگیان شهرستان که به تازگی عمل جراحی بر روی ناحیه گردن انجام داده است، عیادت نمود.