نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت بیماران فرهنگی

عیادت بیماران فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، محمد علی کریمی به همراه معاونین، کارشناسان تعاون و امور رفاهی ،آموزش و مسئول نمایندگی بخش بهمن با حضور در منزل آقایان (( سید عباس طباطبائی هارونی و ابوالفضل اکرمی )) از همکاران فرهنگی که هم اکنون دربستر بیماری به سر می برند عیادت نموده و در جریان سیر درمان این عزیزان قرار گرفت.

کریمی در این دیدار برای تمامی بیماران فرهنگی به ویژه این دو همکار عزیز از خداوند متعال آرزوی بهبودی، صحت و سلامتی نمود.