نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از جانباز فرهنگی

عیادت از جانباز فرهنگی


عیادت از جانباز فرهنگی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه تنی چند از همکاران اداری از آقای نعمتی زاده، جانباز جنگ تحمیلی، که به تازگی چند عمل جراحی بر روی پا داشته است، عیادت نمود.