نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طلب باران

طلب باران


فرشتگان کوچک شهرمان، از خالق هستی طلب باران رحمت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جمعیت هشتصد نفره از دانش آموزان دختر دبستان های شهر ابرکوه و دانش آموزان مدرسه استثنائی ایثار به همراه معلمین خود و مسئولین اداره آموزش و پرورش و در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده عباسعلی، دعای توسل و نماز استسقاء برگزار نمودند و در قنوت نمازشان از خالق هستی، باران رحمتش را درخواست نمودند.