نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مربیان همراه

طرح مربیان همراه


جلسات طرح مربیان همراه مقطع متوسطه اول و دوم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسات طرح مربیان همراه مقطع متوسطه اول و دوم در آموزشگاه های شهیدان صافی و مهدیه برگزار گردید.

این جلسات که به طور ماهانه ویژه معاونین و مربیان پرورشی برگزار می گردد، با هدف ارتقا سطح شاخص های فرهنگی و تربیتی، استفاده از تجربیات و فعالیت های ابتکاری و خلاقانه همکاران پرورشی، ایجاد رقابت سالم در انجام فعالیت های مدارس و ... تشکیل می گردد.