نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضمن خدمت جدید

ضمن خدمت جدید


ضمن خدمت قرآن( روخوانی ،روانخوانی و تفسیر)

باسمه تعالی

مشخصات دوره هاي آموزش قرآن کریم

ویژه کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي

 

*دوره آموزشی قرآن کریم (شامل روخوانی و روانخوانی)

مدت دوره : 28 ساعت آموزش

*شکل اجرا:

الف) در قالب کلاسهاي حضوري و به صورت مستمر

ب) به شکل غیر حضوري براي افراد داوطلب و مستعد خود آموزي

ارزش آموزشی: کسب نمره قبولی حداقل 14 درآزمون پایانی به عنوان 28 ساعت آموزش ضمن خدمت محسوب می گردد

زمان برگزاري حضوري: تا پایان سال جاري

زمان برگزاري آزمون غیر حضوري   جمعه 95/7/30   ساعت 10 صبح  در محل تبلیغات اسلامی

 

مهلت ثبت نام : تا 95/6/30   با معرفی کتبی از طرف آن اداره

 

*دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

 

بر اساس کتاب تفسیر قرآن کریم (کتاب آیات برگزیده) تالیف آقاي محسن قرائتی (دفتر نشر معارف) می باشد

مدت دوره: 28 ساعت آموزشی

*شکل اجرا

:

الف) در قالب کلاسهاي حضوري و به صورت مستمر

ب) به شکل غیر حضوري براي افراد مستعد و داوطلب

ارزش آموزشی: کسب نمره قبولی حداقل 12 در این دوره به عنوان 28 ساعت آموزش ضمن خدمت محسوب می گردد

زمان برگزاري حضوري: تا پایان سال جاري

   زمان برگزاري آزمون کتبی غیر حضوري  جمعه 95/7/30 ساعت 9 صبح در محل اداره تبلیغات 

 

مهلت ثبت نام : 95/6/30  با معرفی کتبی از طرف اداره

قابل توجه:

١- منبع آموزشی دوره هاي تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم در کانون قرآن این اداره موجود است

٢- هزینه برگزاري هر دوره غیر حضوري (برگزاري آزمون و صدور گواهینامه) هر نفر مبلغ 90.000 ریال دریافت خواهد شد و جهت

دوره حضوري علاوه بر مبلغ مذکور حق الزحمه استاد نیز اضافه خواهد شد برای دوره حضوری به اداره تبلیغات مراجعه نمایید.

اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه

32830080    -       32824900 -

 

فرم ثبت نام