نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای اداری آذرماه آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

شورای اداری آذرماه آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه شورای اداری آذرماه این مدیریت با محوریت اخلاق در اداره، ارتباط صمیمی با کارشناسان، برنامه ویژه برای رفاه همکاران اداری و لزوم تکریم ارباب رجوع به ویزه همکاران شاغل و بازنشسته فرهنگی برگزار گردید.

"سید محمدرضا نجفی" در این جلسه اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به درخواست های کاری مراجعه کنندگان در کوتاه ترین زمان، یکی از اولویت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوده و جلب رضایت مردم از خدمات ارائه شده یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد در مجموعه است.