نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت 1237 نفر از دانش آموزان شهرستان ابرکوه در امتحانات پایه نهم و دوازدهم

شرکت 1237 نفر از دانش آموزان شهرستان ابرکوه در امتحانات پایه نهم و دوازدهمبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان در مصاحبه با واحد روابط عمومی به بیان گزارش مربوط به امتحانات پایه نهم و دوازدهم پرداخت که به شرح زیر می باشد.

امتحانات پایه نهم در 22 حوزه امتحانی(11حوزه دختر-11 حوزه پسر) و با شرکت 394 پسر و 777 دختر برگزار می گردد.

همچنین در پایه دوازدهم 11 حوزه امتحانی شامل 3 حوزه پسران،6 حوزه دختران و 2 حوزه مختلط میزبان 460 نفر از دانش آموزان شهرستان می باشد.

وی در پایان  برگزاری این امتحانات را با رعایت کامل پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی اعلام نمود و از شرکت 1237 نفر در پایه های نهم و دوازدهم در امتحانات خبر داد.