نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت فرهنگیان در نماز جمعه

شرکت فرهنگیان در نماز جمعهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم، فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان ابرکوه در نماز جمعه شرکت نمودند.