نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه آموزشی توجیهی طرح کانون یاریگران زندگی

سومین جلسه آموزشی توجیهی طرح کانون یاریگران زندگیدرادامه اجرای طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی سومین جلسه آموزشی-توجیهی طرح کانون یاریگران زندگی با حضورمدیران،مشاوران،معاونین ومربیان پرورشی در سالن آمفی تئاترکانون شهید رجایی با حضورریاست محترم اداره،کارشناسان شبکه بهداشت و بهزیستی شهرستان برگزارگردید.
لازم به ذکراست در این جلسه از مدیران و مشاوران فعال در سه ماهه اول تقدیروتجربیات یکی از مدیران آموزشگاه های استان در خصوص اجرای این طرح مطرح و همچنین سرگروه مشاوره گزارشی ارائه داد.