نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سلسله نشست های هم اندیشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان با مدیران مدارس

سلسله نشست های هم اندیشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان با مدیران مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سلسله نشست های هم اندیشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان با مدیران مدارس مقاطع مختلف پیرامون استمرار فرآیند یادگیری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.