نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سلسله جلسات اتاق فکر معاونت پرورشی

سلسله جلسات اتاق فکر معاونت پرورشیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سلسله جلسات اتاق فکر این معاونت با حضور کارشناسان حوزه پرورشی و تربیتی هر هفته در اولین روز هفته برگزار می گردد.