نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد پروژه مهر96

ستاد پروژه مهر96


سومین جلسه ستاد پروژه مهر 96 تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سومین جلسه ستاد پروژه مهر 96 اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در سالن کنفرانس اداره برگزار گردید.

در ابتدا، مسئولین گروه های هفتگانه گزارش عملکرد خود را ارائه دادند و هر یک از اعضا، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

در این جلسه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، بر بازدید از روند اجرای پروژه مهر مدارس در شهریور ماه تأکید و مواردی را که باید در بازدیدها مدنظر قرار گیرد، بیان نمود.