نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد هدایت تحصیلی

ستاد هدایت تحصیلی


اولین جلسه ستاد هدایت تحصیلی با حضور اعضا تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه ستاد هدایت تحصیلی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در محل سالن کنفرانس این اداره تشکیل گردید و اعضا در زمینه شیوه نامه هدایت تحصیلی توجیه شدند.