نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت مدارس ابتدایی

سایت مدارس ابتدایی


سایت مدارس ابتدایی
سایت های پیش دبستانی 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 100066958 آرمان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
2 100047123 بشارت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
3 100047126 بشارت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
4 100075107 پرنيان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
5 100047128 تربيت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
6 100075108 خانه مهرباني پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
7 100072419 شكوفه هاي زندگي پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
8 100069450 صبح دانايي پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
9 100075111 فرزان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
10


11

12

13
100075122

100137721

96012623

96012448
ميثاق


محیا

جابربن حيان

بهار اندیشه نو
پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي )

پیش دبستانی  غیر دولتی

پيش دبستاني جابربن حيان

پیش دبستانی و ابتداییی
مختلطمختلط

پسرانه

پسرانه
 
سایت های دبستان ابتدایی 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 78904606 استقلال ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
3 100005391 ام البنين (س) ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
4

5
78928902

78918504
امام امت

ایثار
ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي )

ابتدایی (استثنایی دولتی )
مختلط

مختلط
7 100047121 بشارت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
8 100047125 بشارت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
9 78902909 بعثت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
10 78915701 بنياد15خرداد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
11 100092720 پرنيان ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
12 100005392 پيروزي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
13 100047127 تربیت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
14 78903701 توحيد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
15 78907400 جهاد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
16 100006450 حافظ ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
17 78907601 حمزه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
19 78905502 خديجه كبري ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
20 78907104 دوازده فروردين ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
21 78906504 رسالت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
22 78904807 رودكي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
24 78904902 سعدي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
25 78903805 سلمان فارسي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
26 78905608 سميه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
27 78907201 سیزده آبان ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
28 78902401 سيدجمال الدين اسدآبادي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
29 78926001 شاهد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
30  96012732 جابربن حيان  ابتدايي (غير دولتي ) (آموزش عادي) پسرانه
31 100059569 شاهد ابتدايي ( شاهد ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
32 100006452 شهادت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
33 78902105 شهدا ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
34 100005388 شهيد باهنر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
35 100025128 شهيد صدوقي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) مختلط
36 78905703 شهيدآيت اله دستغيب ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
37 78905809 شهيداسماعيل پور ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
39 78903900 شهيدچمران ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
40 78907908 شهيدحسن بازاري پور ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
41 78903001 شهيدحسين آدمي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
42 78905904 شهيدحق شناس ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
43 78905005 شهيدرجايي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
44 78926602 شهيدرحيم محمدزاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
45 78903107 شهيدصافي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
46 78920400 شهيدصدوقي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
47 78920305 شهيدصيادشيرازي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
48 100059568 شاهدشهيدعبدالرحمن آدمي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
49 78929100 شهيدعلي نقي كارگر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
50 78904109 شهيدعليرضاكارگر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
51 78906007 شهيدغلامعلي فلاح ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
52 78902507 شهيدمحمدعلي فلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
53 78902602 شهيدمحمدفلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
54 78908000 شهيدمحمدمنتظري ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
55 78929005 شهيدمحمودزارع ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
56 78902200 شهيدمحمودفلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدارس فوق برنامه قرآنی ) پسرانه
57 78907009 شهيدمدني ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
58 78908106 شهيدنجاتعلي زماني ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
59 78903308 شهيدنجاتي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
60 78904204 شهيدنواب صفوي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
61 78906601 شهيدنوروزي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
62 78906102 عفت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
63 78908201 علوي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
64 78903509 فاطميه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
65 78908402 مالك اشتر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
67 78904405 ميثم ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
69 78906705 نجابت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
70 78906409 نجمه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
72 78908508 ولايت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
73 78905206 ولي عصر(عج ) ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
75 78908603 هجرت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط