نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه هوشمند پیامکی انتقادات و پیشنهادات آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

سامانه هوشمند پیامکی انتقادات و پیشنهادات آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه



به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سامانه هوشمند پیامکی انتقادات و پیشنهادات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به شماره 5000203000551 راه اندازی گردید.

همشهریان عزیز می توانند جهت ارسال انتقادات خود در ابتدای پیامک از واژه  «انتقاد» و جهت ارسال پیشنهادات خود در ابتدای پیامک از واژه «پیشنهاد» استفاده کنند.