نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سال‌روز تاسیس سازمان دانش‌آموزی

سال‌روز تاسیس سازمان دانش‌آموزیبه مناسبت سال‌روز تاسیس سازمان دانش آموزی، مدیر آموزش و پرورش و مسئول سازمان دانش آموزی شهرستان، از گروه پیشتازان مدرسه فاطمیه بازدید نمودند. حاملان قرآن، گارد پرچم، فریاد شادی، دست ها و سرود سپاس معلم از برنامه های اجرا شده توسط گروه پیشتازان این آموزشگاه بود.