نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز دوم کنکور سراسری شهرستان ابرکوه به روایت تصویر

روز دوم کنکور سراسری شهرستان ابرکوه به روایت تصویربه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از ساعت 8 صبح پنج شنبه 99/5/30 بیش از سیصد داوطلب گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی وعلوم انسانی در شهرستان ابرکوه به رقابت پرداختند.