نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزشمار هفته پیوند اولیا و مربیان:

روزشمار هفته پیوند اولیا و مربیان:- 24مهر= پیوند اولیا و مربیان؛ نقش خانواده در ارتقای نظام تعلیم و تربیت

- 25مهر= نقش انجمن های اولیا و مربیان مدارس در توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی

- 26مهر= دانش آموز فعال؛ خانواده شاداب؛ جامعه با نشاط

- 27مهر= پیوند اولیا و مربیان؛ خانواده، رسانه و فناوری اطلاعات

- 28مهر= پیوند اولیا و مربیان؛ توسعه مشارکت های فکری، تخصصی و مهارتی اولیا در آموزش و پرورش

- 29مهر= پیوند اولیا و مربیان؛ خانواده؛ اقتصاد مقاومتی؛ حمایت از کالای ایرانی

- 30مهر= پیوند اولیا و مربیان؛ نقش والدین در تقویت فرهنگ نماز و عفاف فرزندان