نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رتبه های زیر هزار کنکور95

رتبه های زیر هزار کنکور95


26 رتبه زیر هزار و 6 رتبه صد به پائین، ورقی دیگر از افتخارات شهرستان ابرکوه را رقم زد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به نقل از معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش این شهرستان، از میان 647 شرکت کننده کنکور95 در شهرستان، تعداد 26 نفر رتبه های زیر هزار را کسب نمودند که از این تعداد، 5 رتبه دو رقمی، یک رتبه صد و بیست و یک  رتبه سه رقمی حاصل تلاش دانش آموزان پرتلاش شهرستان در کنکور95 است.

اسامی و رتبه های زیر هزار کنکور95 شهرستان ابرکوه به شرح جداول ذیل می باشد: