نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی فرهنگیان شهرستان و استان

راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی فرهنگیان شهرستان و استانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، پس از راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی فرهنگیان در ابرکوه و آموزش مدیران مدارس جهت تسریع در این مهم، با موافقت اداره کل آموزش و پرورش این سامانه برای کل فرهنگیان استان راه اندازی شد.

در این راستا جلسه آموزشی سامانه ویژه کارشناسان امور اداری و فناوری اطلاعات استان در پژوهشکده ی تعلیم و تربیت برگزار شد. محمد هادی زارع زاده یکی از طراحان این سامانه در خصوص چیستی و چرایی این طرح، مزایا و خصوصیات آن مطالبی را بیان نمود.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ابرکوه نیز ایجاد زمینه ی ارزیابی دقیق فرهنگیان، صرفه جویی در هزینه و زمان، دریافت گزارش های مختلف را از مزایای این سامانه دانست.

وی افزود: از کارشناسان استان درخواست دنبال کردن جدی این طرح را دارم تا در سنوات آینده شاهد اجرای آن در سطح کشور باشیم.

دهقان، معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن تشکر و قدر دانی از آموزش و پرورش ابرکوه و طراحان این سامانه فرهنگیان ابرکوه را فعال و ایده پرداز خواند و آموزش و پرورش ابرکوه را پیشرو فناوری اطلاعات دانست.

گفتنی است در ادامه، جلسه به صورت کارگاهی ادامه یافت و زارع زاده به تدریس و توجیه کارشناسان پرداخت.