نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ذهن مثبت

ذهن مثبت


گردهمائی فرهنگیان شهرستان ابرکوه با موضوع ذهن مثبت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، گردهمائی فرهنگیان شهرستان ابرکوه با موضوع ذهن مثبت در دو گروه ابتدائی و متوسطه به طور مجزا برگزار گردید.

"مسلم روحی پناه" افزود: علمی که امروز به عنوان رابطه عصب و کلام شناخته می شود؛ یکی از علوم برتر دنیاست. اگر رابطه عصب و کلام را اصلاح کنیم، زندگی شخصی و جمعی ما اصلاح می شود.

وی افزود: هدف از زندگی چیست؟ رسالت ما چیست؟ افراد در پاسخ به این سؤالات جواب های متفاوتی را در ذهن خود دارند. اما آنچه مسلم است، همه ما خواهان زندگی در بهشت دنیوی هستیم. امکان ساخت بهشت دنیوی وجود دارد اما نیازمند فراهم کردن یکسری زمینه هاست.

وی ادامه داد: یکی از شباهت های بهشت دنیوی با اخروی در این است که بهشت هوائی آرام دارد؛ پس هرگاه در زندگی آرامش داشتی بدان که بهشت را برای خودت ایجاد کرده ای، در عوض، بدبینی ها، کج بینی ها، خصومت ها و ... بهشت دنیوی را از ما خواهد گرفت.

آنتونی رابینز می گوید: فقط ذهنت را دائماً کنترل کن تا بهشت دنیوی را برای خود ایجاد کنی.

تا زمانی که ذهن ما دائماً اموری را که جنبه منفی دارد، دنبال کند به بهشت دنیوی نمی رسیم. اگر مدام به جنبه های نامطبوع زندگی فکر کنید، ناخواسته خود را در جریانی قرار می دهید که به سمت همان افکار منفی است. پس ذهنمان را اصلاح کنیم.

این ذهن ماست که ما را فقیر یا غنی، سالم یا بیمار، شاد یا ناشاد، بدبخت یا سعادتمند می سازد.

"روحی پناه" افزود: معلمان تأثیرگذارترین قشر جامعه هستند. خداوند می فرماید: خودتان را دریابید؛ پس ما فرهنگیان به عنوان پرورش دهندگان نسل آینده باید نگرش ذهنی مثبت خود را تقویت کنیم.

وی در ادامه با تأکید برتغییر واژگان خود، اظهار داشت:کلمه «چرا» بیشترین بار منفی را بر روی ذهن می آورد؛ پس تمرین کنید تا به جای «چرا» از واژه «چگونه» و به جای واژه «مشکل» از واژه «مسئله» استفاده نمایید.

وی سه جمله را به عنوان جملات تأکیدی که هر فرد برای دستیابی به ذهن مثبت باید بر آن تأکید داشته باشد، چنین بیان نمود: وقتی به چیزی فکر می کنید، برایش کارت دعوت می فرستید؛ در وجود من عظمت و بزرگی نهفته است؛ همواره از وجود من عشق و انرژی ساطع می شود.

لازم به ذکر است، در ابتدای برنامه، به سرگروه های آموزشی که در سال تحصیلی گذشته، حائز مقام های اول تا سوم استانی در گروه آموزشی خود شدند و به سرگروه های آموزشی موفق، هدایایی اهدا گردید.