نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار فرماندهی نیروی انتظامی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

دیدار فرماندهی نیروی انتظامی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه


به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت:
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، سرهنگ صالحی، فرماندهی جدید نیروی انتظامی و هیئت همراه با مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه دیدار نمودند و هفته بزرگداشت مقام معلم را به آنان تبریک گفتند.