نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار سرگروه های آموزشی با معاون آموزش متوسطه اداره کل

دیدار سرگروه های آموزشی با معاون آموزش متوسطه اداره کل


سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول و دوم با معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دیدار نمودند.

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول و دوم شهرستان ابرکوه با معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سالن شهید عادلزاده دیدار نمودند.

 در این دیدار، "محمود زارع"، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، ضمن تبادل نظر با سرگروه ها و شنیدن نقطه نظرات آنان؛ در مورد فلسفه گروه های آموزشی و نقش و وظایف آنان، سخنرانی مفصلی را ایراد نمود.

همچنین در زمینه رفع مشکلات، بهبود کیفیت آموزشی، حفظ کرامت معلمان و ... صحبت نمود.