نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با کارشناس بازنشسته نهضت سوادآموزی

دیدار با کارشناس بازنشسته نهضت سوادآموزی


به مناسبت هفته سوادآموزی صورت گرفت:
گروه بهبود کیفیت سوادآموزی شهرستان ابرکوه، با کارشناس بازنشسته نهضت سوادآموزی این شهرستان دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به مناسبت هفته سوادآموزی، مدیر و اعضای گروه بهبود کیفیت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با علی اکبر فتاحی، کارشناس بازنشسته نهضت سوادآموزی این مدیریت، دیدار نمودند.