نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با فرماندار جدید شهرستان ابرکوه

دیدار با فرماندار جدید شهرستان ابرکوه


مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با کاظمی نسب، فرماندار جدید شهرستان دیدار نمودند.