نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با فرماندار جدید شهرستان

دیدار با فرماندار جدید شهرستان


مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، با فرماندار جدید شهرستان دیدار نمودند.