نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با شهردار جدید شهرستان ابرکوه

دیدار با شهردار جدید شهرستان ابرکوه


مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با سیدعلیرضا رسولی، شهردار جدید شهرستان دیدار نمودند.