نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهل و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

دویست و چهل و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دویست و چهل و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با بررسی موضوعات واکسیناسیون دانش آموزان، هنرستان جوارکارخانه ای، طرح سواد حرکتی و فضای دبیرستان شهید هاشمی نژاد برگزار گردید.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این جلسه درباره واکسیناسیون دانش‌آموزان ابرکوهی اظهار داشت: واکسیناسیون دانش‌آموزان در مرکز تجمیعی شبکه بهداشت در جریان است اما جهت تسریع در انجام کار، گروه های سیار با حضور در مدارس، نسبت به واکسیناسیون دانش آموزان داوطلب اقدام می کنند.

محمدعلی کریمی با طرح مسئله هنرستان جوارکارخانه، آموزش مهارت های شغلی و زندگی به عنوان یک نیاز جدی را از برنامه های آموزش و پرورش شهرستان معرفی کرد و افزود: براساس ارزیابی و نمونه های آماری گرفته شده متاسفانه اکنون بیشتر فارغ التحصیلان رشته های نظری فاقد تخصص و مهارت خاصی هستند و این وضعیت فراهم کردن شغل را برای این افراد با مشکلات زیادی مواجه و بر جامعه بیکاران کشور افزوده است.

همچنین در این جلسه طرح سواد حرکتی به تصویب رسید.