نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با بررسی موضوعات وضعیت اشغال شهرستان، رشته های مورد نیاز شهرستان، پویش سلام فرمانده و اوقات فراغت دانش آموزان برگزار گردید.