نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهل و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

دویست و چهل و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روبط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دویست و چهل و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با بررسی موضوعات کنکور سراسری، چمن مصنوعی کانون و آسفالت و قیر حیاط مدارس، برنامه ریزی اوقات فراغت تابستان و جابجایی مدارس برگزار گردید.