نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شد

دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش با دستورکار (تجهیز سالن معلم، بررسی وضعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و پروژه مهر و بررسی قوانین منابع مالی شورای آموزش و پرورش) با حضور "محمد کاظمی نسب" فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان، "محمدعلی کریمی" دبیر شورای آموزش و پرورش و دیگر اعضای این شورا در سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد.

"کریمی" دبیر شورای شهرستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سال آینده گفت: در بحث پروژه مهر امسال در دستورکار خود بحث تجمیع مدارس را خواهیم داشت.

رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: در بین دستگاه ها و ارگان های دولتی تنها آموزش و پرورش دغدغه و هدفش آموزش بهتر و تربیت دانش آموزان می باشد. تضاد هدف در بین دستگاه های دولتی در تصمیم گیری شورا باعث می شود نتیجه گیری خوبی حاصل نشود، بنابراین باید هدف کلی که سرنوشت و آینده دانش آموزان است را در نظر گرفت و بر اساس آن تصمیم گیری نماییم.

وی افزود: اصل و مبنای کار ما در آموزش و پرورش باید آموزش مناسب و ایجاد فضای آموزشی در خور شان دانش آموز باشد. بنابراین تجمیع مدارس و به حداقل رساندن کلاس های چندپایه به این موضوع کمک می کند.

فرماندار ضمن تاکید به اینکه از والدین در حین ثبت نام دانش آموزان نباید وجهی گرفته شود تصریح کرد: فقط می توان در غالب تعریف فوق برنامه مدارس و طبق آیین نامه شورای آموزش و پرورش و تصویب انجمن اولیا مربیان مدارس نسبت به گرفتن وجه اقدام نمود و مدیران مدارس باید این موضوع را مهم بدانند.

"کاظمی نسب" خاطر نشان کرد: با افزایش مدارس غیرانتفاعی و مدارس خاص می توان باعث ارتقا کیفیت آموزشی در شهرستان شد و برای تحقق این امر باید مشارکت اولیا در امر تعلیم و تربیت افزایش یابد.

گفتنی است در این جلسه از برگزیدگان پرسش مهر ریاست جمهوری و معلمین شاخص شهرستان در این جلسه تقدیر به عمل آمد.