نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش

دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای جلسه کریمی  مدیر آموزش و پرورش ابرکوه دستور کار جلسه را اعلام نمود سپس از مدیران برتر کشوری و استانی  مدارس در حوزه انجمن اولیا و مربیان و نمایندگان انجمن در شورا تجلیل شد.

چاکرالحسینی معاون آموزشی در مورد رویکرد آموزش در هنرستان هاو کاردانش و تقویت روحیه و ایجاد انگیزه در دانش آموزان به سمت رشته های هنری و مهارتی سخنانی ایراد نمود.

رسولی شهردار شهرستان با تاکید برافزایش تولید اقتصادی و افزودن رشته های هنری در هنرستان ها  انگیزه دانش آموزان را به ادامه تحصیل در رشته های هنری تقویت کرد.

شکیبا معاون پرورشی در ادامه گفت: باید 46% دانش آموزان در هنرستان ها ادامه تحصیل دهند

حسینی بخشدار شهرستان تصریح کرد که باید در زمینه هنرستان کارگروه تشکیل شود و زیر ساخت آن بررسی گردد چرا که کاری عملیاتی است.

حجت السلام حسینی امام جمعه شهرستان افزود مشاوره باید براساس مصلحت و کشف استعداد دانش آموز به سمت جنبه های عملی و هنری داده شود.

در ادامه با ایراد مشکلات دانش آموزان خوابگاهی در مدارسی که خوابگاه ندارند بررسی شد.