نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و بیست و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شد

دویست و بیست و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دویست و بیست و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش با دستور کار هفته بزرگداشت مقام معلم در سالن اجتماعات شهید عادلزاده برگزار شد.

"محمدعلی کریمی" مدیر آموزش و پرورش شهرستان گفت: ارزش مقام معلم به اندازه ای است که فقط یک هفته را نباید به او اختصاص داد و باید در تمام طول طول سال، معلمان را تکریم نمود.

"رضاییان" نماینده مدیران متوسطه اولین معلم هستی را خداوند معرفی نمود و افزود: با توجه به آیات قرآن ارزش معلم بسیار زیاد است و باید آن را ارج نهاد.

گفتنی است در این جلسه در مورد هفته معلم تصمیم گیری شد و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.