نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین مراسم تجلیل از برترین های علمی و فرهنگی شهرستان طرح مهندس قیومی نیا برگزار شد.

دومین مراسم تجلیل از برترین های علمی و فرهنگی شهرستان طرح مهندس قیومی نیا برگزار شد.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دومین مراسم تجلیل از برترین های علمی و فرهنگی دانش آموزی شهرستان طرح مهندس قیومی نیا با حضور "کاظمی نسب" فرماندار شهرستان، "کریمی" مدیر آموزش و پرورش شهرستان، "اکرمی" بخشدار بهمن،"گلستانی فر" رییس دانشگاه پیام نور، "برزگر" رییس نهاد کتابخانه ها در محل سالن ارشاد برگزار شد.

مهندس قیومی نیا ضمن اشاره به تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو گفت: اگر ما مجموعه شش سواد عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانه، آموزش و پرورش و رایانه را داشته باشیم می توانیم ادعا کنیم که باسواد هستیم.

"دکتر کاظمی نسب" فرماندار شهرستان گفت: ترغیب و تشویق دانش آموزان باعث میشود استعداد هایش شکوفا گردد و این شکوفایی استعداد باعث موفقیت و در نتیجه پیشرفت شغلی می شود.

وی افزود: شهرستان ابرکوه بیش از 150 نخبه علمی را تحویل جامعه داده است و این گواهی است که استعداد های زیادی در شهرستان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت نهایی تعلیم و تربیت به عهده والدین دانش آموز است و سیستم آموزش و پرورش و مدرسه نباید باعث به هدر رفتن استعداد های آن ها شود. بنابراین با نشست های جلسه انجمن اولیا و مربیان باید این خلل نظام تعلیم و تربیت حل شود و خانواده ها به یاری مدیران مدارس بروند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری روی مغزهای دانش آموزان کار بسیار ارزشمندی می باشد که این طرح مهندس قیومی نیا با عنوان تجلیل از برترین های علمی و فرهنگی قابل تقدیر می باشد.

گفتنی است در پایان از دانش آموزان برتر علمی و فرهنگی هر سه مقطع تقدیر به عمل آمد.