نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین روز حضور تیم صدا و سیمای مرکز یزد در آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

دومین روز حضور تیم صدا و سیمای مرکز یزد در آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ در دومین روز حضور تیم صدا و سیمای مرکز یزد در شهرستان ابرکوه، از چهار معلم شاخص شهرستان در زمینه فعالیت های آموزشی در دوران کرونا و همچنین برنامه های شاخص آموزش و پرورش تصویربرداری و مستند سازی شد.

شش برنامه تهیه شده در دو روز حضور تیم صدا و سیمای یزد در شهرستان ابرکوه، در ایام پیش رو از شبکه استانی یزد پخش خواهد شد.