نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در دستور کار قرار گرفتن واگذاری بخشی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی و مردمی

در دستور کار قرار گرفتن واگذاری بخشی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی و مردمی


در نهمین نشست شورای و پرورش شهرستان ابرکوه مطرح گردید:
فرماندار شهرستان ابرکوه: «واگذاری بخش هائی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی و بخش مردمی، تنها راه نجات آموزش و پرورش از مشکلات است.»

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان که در هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش برگزار گردید؛ واگذاری بخش هائی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی و بخش مردمی را تنها راه نجات آموزش و پرورش از مشکلات دانست.

"محمد کاظمی نسب" اظهار داشت: وقتی شهرهای پیش رو در تعلیم و تربیت را که بررسی می کنیم تا علت موفقیت آنان را بیابیم، می بینیم که مشارکت مردم در تعلیم و تربیت، سهم بالائی دارد. کشورهای پیش رو در تعلیم و تربیت را هم که نگاه می کنیم، می بینیم که دولت فقط نقش حاکمیت در امر تعلیم و تربیت را دارد.

در همه کشورها و شهرهائی که می خواهند در امر تعلیم و تربیت روی خوشبختی را ببینند، چاره ای نداریم جز این که بار تعلیم و تربیت را یا به دوش مردم، یا به دوش خیرین و یا به دوش بخش خصوصی شیفت دهیم.

وی با اشاره به سند چشم انداز 1404 افزود: در سند چشم انداز 1404 اگر بخواهیم جزء 16 کشور برتر منطقه باشیم، وقتی در مجمع آموزش و پرورش نگاه می کنیم، می بینیم که باید حدود 40درصد از وابستگی آموزش و پرورش را از دولت به مردم و یا بخش خصوصی منتقل کنیم در حالی که تاکنون فقط 10درصد کار صورت گرفته است.

"کاظمی نسب" افزود: باید در آموزش و پرورش این نهضت را بوجود آوریم که حداقل در فرایند تعلیم و تربیت و یاددهی-یادگیری این کار را انجام دهیم. منظور این است که در فرایند یاددهی-یادگیری، کتاب و تکالیف آن براساس تکنولوژی جدید است و معلم برای این فرایند به برد هوشمند نیاز دارد، در حالی که ما در خیلی از مدارسمان از تکنولوژی های جدید بی بهره ایم. اگر دانش آموزان در مدرسه، مفاهیم تعلیمی و تربیتی را به علت نداشتن حداقل ها به خوبی یاد نگیرد، چگونه می خواهد یک شهروند خوب در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد. لذا مشارکت مردم را در فرایند یاددهی-یادگیری به عنوان یک منکر در آموزش و پرورش دنبال کنیم. خیلی از آماده سازی ها باید در مدارس مطرح شود؛ مدیر مدرسه با همکاری اداره آموزش و پرورش، حتماً اولیا را توجیه کند که مشارکت بیشتری داشته باشند. انشاا... مجموعه آموزش و پرورش با کمک شما اعضای محترم شورای آموزش و پرورش، این مهم را رغم خواهیم زد.

وی افزود: دولت اگر بتواند فقط حقوق معلمان را آخر برج بپردازد، کار کمی نیست. بالای 90درصد از بودجه جاری، صرف حقوق و دستمزد بخش دولتی می شود که از این میزان، 25درصد آن را آموزش و پرورش به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می کند. همین که دولت می تواند در این شرایط اقتصادی، این کار بزرگ را انجام دهد؛ جای تقدیر از دولت و مجمع دولتی ها را دارد.

تقدیر و تشکر ویژه تر را از مجموعه همکاران آموزش و پرورش داریم که با این شرایط سخت و غیرقابل تحمل که یک مدیر در سطح توازن استاندارد تعلیم و تربیت را مقایسه می کنیم با مدیران دست خالی خودمان که با چه امکاناتی، چگونه تعلیم و تربیت می کنند و همکاران ما با دست خالی چه خدمات شایانی را ارائه می دهند؛ واقعاً جای تقدیر و تشکر دارد.