نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان پسر شهرستان در مسابقات دو و میدانی استان

درخشش دانش آموزان پسر شهرستان در مسابقات دو و میدانی استانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه در این دوره از مسابقات دومیدانی مرحله استان که در اسفند ماه 1397 در پیست دو و میدانی شهید نصیری یزد برگزارشد، رتبه های کسب شده گروه پسران شهرستان ابرکوه به شرح زیر می باشد:

مقطع ابتدایی:

رشته 800متر ابوالفضل مرادیان از آموزشگاه شهید رجایی مقام سوم

60متر با مانع محمدپورقاسمی از آموزشگاه شاهدشهید حقدوست مقام سوم

متوسطه اول:

3000متر رضا سترگ از آموزشگاه امام خمینی مقام اول

پرتاب وزنه ابوالفضل اکبری از آموزشگاه امام خمینی مقام اول

پرش طول محمد مشتاقیان از آموزشگاه امام خمینی مقام دوم

300متر با مانع سیدمحمدرضا جوهری از آموزشگاه امیرکبیر مقام سوم

متوسطه دوم:

3000متر علی ابراهیمی از آموزشگاه امام علی ع مقام دوم

800متر ابوالفضل اکبری از آموزشگاه ابوذر مقام سوم

لازم به ذکر است نفرات اول و دوم در تابستان در اردوی تمرینی جهت اعزام به مسابقات کشوری به استان اعزام خواهند شد.